zondag 26 januari 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 26 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    3e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. B. Plaisier uit Rijswijk
Ouderlingen:    Monique Burger, Wim Goudriaan
Diakenen:    René Eshuis, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Hans de Bruin
1e Collecte:    Leprazending
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    JOP Jeugdwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Thema: Waarom zou je Jezus volgen?
Aanvangslied:    Psalm 27 : 2,4
Zingen:    Psalm 27 : 7
Kindermoment
Zingen:    Lichtlied
Zingen:    Lied 891 : 1,2
Genadeverkondiging
Woorden ten leven:    Romeinen 12: 9 - 13
Zingen:    Psalm 146a : 5,7
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing:    Marcus 1 : 14 – 28 (NBV)
Zingen:    Lied 361 : 1,3,4,5
Preek:    Marcus 1 : 17,27
Zingen:     Lied 836 : 1,2,4
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven, kinderen komen terug
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 371
Slotlied:    Lied 863 : 1,2,5,6

terug