zondag 26 januari 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 26 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    3e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. B. Plaisier uit Rijswijk
Ouderlingen:    Monique Burger, Wim Goudriaan
Diakenen:    René Eshuis, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Hans de Bruin
1e Collecte:    Leprazending
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    JOP Jeugdwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Thema: Waarom zou je Jezus volgen?
Aanvangslied:    Psalm 27 : 2,4
Zingen:    Psalm 27 : 7
Kindermoment
Zingen:    Lichtlied
Zingen:    Lied 891 : 1,2
Genadeverkondiging
Woorden ten leven:    Romeinen 12: 9 - 13
Zingen:    Psalm 146a : 5,7
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing:    Marcus 1 : 14 – 28 (NBV)
Zingen:    Lied 361 : 1,3,4,5
Preek:    Marcus 1 : 17,27
Zingen:     Lied 836 : 1,2,4
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven, kinderen komen terug
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 371
Slotlied:    Lied 863 : 1,2,5,6

terug
 


Agenda

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 29 mrt 2023 om 10:00

Cursus Hebreeuws

wo 29 mrt 2023 om 16:30

Open Kerk

vr 31 mrt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 01 apr 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen