zondag 12 januari 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 12 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    1e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Liesbeth Keijnemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Leerstoelenfonds 
Confessionele vereniging
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk

Orde van Dienst
THEMA: BARMHARTIG GEZAG
Preek over Markus 01: 40 - 42

Aanvangslied:    Psalm 100 : 1,2
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 100 : 3,4
Verootmoediging
Genadeverkondiging:    Psalm 16 : 1
Lezing van de wet:    Psalm 16 : 3
Lichtlied:    2,3,4
Schriftlezing:    Markus 1 : 21 - 45
Na Schriftlezing:    Lied 195
Voor preek:    Lied 837 : 1,2,4
Na preek:    Lied 834
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 479
Slotlied:    Lied 418 : 1,2
 

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen