zondag 30 augustus 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 30 augustus 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 30 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 12e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins
Liesbeth Keijnemans

Diakenen: Eric CaspersToos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GELOOF DAT EEN BERG VERZET
Preek over Mattheus 17:20

Stil gebed
Afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 121 : 1,2
Na Gods gelofte&groet: Psalm 121 : 3,4
Verootmoediging: Psalm 130 : 2
Genadeverk. en lofzang: Psalm 130 : 4
Wet: Lied 312
Gebed
Schriftlezing: Psalm 121
Schriftlezing: Mattheus 17 : 14-23
Voor preek: Psalm 144 : 4
Na preek: orgelspel
Zang: Psalm   36 : 2
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Afkondiging overlijden
Gebeden
Slotlied: Lied 974 : 3,5
 ​​​​​​​

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen