zondag 30 augustus 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 30 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 12e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins
Liesbeth Keijnemans

Diakenen: Eric CaspersToos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GELOOF DAT EEN BERG VERZET
Preek over Mattheus 17:20

Stil gebed
Afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 121 : 1,2
Na Gods gelofte&groet: Psalm 121 : 3,4
Verootmoediging: Psalm 130 : 2
Genadeverk. en lofzang: Psalm 130 : 4
Wet: Lied 312
Gebed
Schriftlezing: Psalm 121
Schriftlezing: Mattheus 17 : 14-23
Voor preek: Psalm 144 : 4
Na preek: orgelspel
Zang: Psalm   36 : 2
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Afkondiging overlijden
Gebeden
Slotlied: Lied 974 : 3,5
 ​​​​​​​

terug