zondag 15 september 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 15 september 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 15 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    13e zondag na Trinitatis
Startdienst - Gezinsdienst
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jaap van der Giessen, Monique Burger
Diakenen:    Ria Kamp, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Hans de Bruin
1e Collecte:    Kerk in Actie: Syrië
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie.

Orde van Dienst
Mededelingen
Aanvangslied:    Psalm 81 : 1,2,4
Gods gelofte en groet
Samen zingen:    Psalm 81 : 8,9
Gebed
Samen zingen:    Hemelhoog 493
Gebod
Samen zingen:    Lied 139b
Schriftlezing 1:    Exodus 3: 1-15
Samen zingen:    Hemelhoog 460
Schriftlezing 2:    Mattheus 28: 16-20
Luisterlied:    Hemelhoog 265
Kindermoment met filmpje
Samen zingen:    Hemelhoog 406
Verkondiging
Samen zingen:    Lied 313 : 1,2,5
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied:    Lied 868 : 1,2,5
Zegen

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen