zondag 15 september 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 15 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    13e zondag na Trinitatis
Startdienst - Gezinsdienst
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jaap van der Giessen, Monique Burger
Diakenen:    Ria Kamp, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Hans de Bruin
1e Collecte:    Kerk in Actie: Syrië
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie.

Orde van Dienst
Mededelingen
Aanvangslied:    Psalm 81 : 1,2,4
Gods gelofte en groet
Samen zingen:    Psalm 81 : 8,9
Gebed
Samen zingen:    Hemelhoog 493
Gebod
Samen zingen:    Lied 139b
Schriftlezing 1:    Exodus 3: 1-15
Samen zingen:    Hemelhoog 460
Schriftlezing 2:    Mattheus 28: 16-20
Luisterlied:    Hemelhoog 265
Kindermoment met filmpje
Samen zingen:    Hemelhoog 406
Verkondiging
Samen zingen:    Lied 313 : 1,2,5
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied:    Lied 868 : 1,2,5
Zegen

terug