zondag 27 september 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 27 september 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 27 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 16e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. A. Alblas uit Oegstgeest
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Monique Burger, Wim Goudriaan
Diakenen: Toos Hagers, Joke van der Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: ‘Wie doet de wil van de Vader?’
Tekst van de preek: Matteüs 21: 31

Orgelspel, Mededelingen
Aanvangslied: Lied 139 : 1,2,14
Gods gelofte en groet, Inleiding tot de dienst
Lied: Lied 1009 : 1
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging
Loflied: Lied 767 : 1,2,3
Gebed bij de opening van het Woord.
Uitleg voor de kinderen
Eerste Schriftlezing: Ezechiel 18 : 1-4,25-29
Lied: Lied 908 : 1,2
Tweede Schriftlezing:  Matteüs 21 : 23-32
Lied: Lied 908 : 6,7
Verkondiging, aansluitend meditatief orgelspel
Lied: Lied 316: 1+4
Dienst van de gebeden
Herinnering aan de collectezak bij de uitgang
Slotlied (staande): Lied 993 : 1,2,5,6,7
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen