zondag 27 september 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 27 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 16e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. A. Alblas uit Oegstgeest
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Monique Burger, Wim Goudriaan
Diakenen: Toos Hagers, Joke van der Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: ‘Wie doet de wil van de Vader?’
Tekst van de preek: Matteüs 21: 31

Orgelspel, Mededelingen
Aanvangslied: Lied 139 : 1,2,14
Gods gelofte en groet, Inleiding tot de dienst
Lied: Lied 1009 : 1
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging
Loflied: Lied 767 : 1,2,3
Gebed bij de opening van het Woord.
Uitleg voor de kinderen
Eerste Schriftlezing: Ezechiel 18 : 1-4,25-29
Lied: Lied 908 : 1,2
Tweede Schriftlezing:  Matteüs 21 : 23-32
Lied: Lied 908 : 6,7
Verkondiging, aansluitend meditatief orgelspel
Lied: Lied 316: 1+4
Dienst van de gebeden
Herinnering aan de collectezak bij de uitgang
Slotlied (staande): Lied 993 : 1,2,5,6,7
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug