zondag 11 oktober 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 11 oktober 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 11 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 18e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop Schrier, Monique Burger
Diakenen: Joke van der Kruk, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Schuldhulpmaatje
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn) 
Nevendiensten: Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
GAAT U GOED GEKLEED?
Preek over Mattheus 22:11,12
Schriftlezing 1: Mattheus 22: 1-14
Schriftlezing 2: Openbaring 19: 6-9

Aansteken kaars
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 145 : 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 145 : 3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Gebod: Lied 302 : 2
Voor preek: Psalm   22 : 11
Na preek: Lied 726 : 3,5
Gebeden
Slotlied: Lied 1006
Zegen
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen