zondag 11 oktober 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 11 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 18e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop Schrier, Monique Burger
Diakenen: Joke van der Kruk, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Schuldhulpmaatje
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn) 
Nevendiensten: Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
GAAT U GOED GEKLEED?
Preek over Mattheus 22:11,12
Schriftlezing 1: Mattheus 22: 1-14
Schriftlezing 2: Openbaring 19: 6-9

Aansteken kaars
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 145 : 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 145 : 3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Gebod: Lied 302 : 2
Voor preek: Psalm   22 : 11
Na preek: Lied 726 : 3,5
Gebeden
Slotlied: Lied 1006
Zegen
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug