zondag 25 oktober 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 25 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 20e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. Quist uit Scheveningen
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jaap van der Giessen
Liesbeth Keijnemans

Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 405 : 1,3
Votum en groet
Zingen: Psalm 130A : 1,3
na Wetslezing
Zingen: Lied 834 : 1,2,3
1e schriftlezing: 1 Samuël 21 : 10-15
Zingen: Psalm 34 : 2
2e Schriftlezing: Psalm 34
Zingen: Psalm 34 : 7,9
Preek
Orgelmeditatie
Zingen: Psalm 56 : 1,4
Gebed
Zingen: Lied 864 : 1,5

terug