zondag 25 oktober 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 25 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 20e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. Quist uit Scheveningen
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jaap van der Giessen
Liesbeth Keijnemans

Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 405 : 1,3
Votum en groet
Zingen: Psalm 130A : 1,3
na Wetslezing
Zingen: Lied 834 : 1,2,3
1e schriftlezing: 1 Samuël 21 : 10-15
Zingen: Psalm 34 : 2
2e Schriftlezing: Psalm 34
Zingen: Psalm 34 : 7,9
Preek
Orgelmeditatie
Zingen: Psalm 56 : 1,4
Gebed
Zingen: Lied 864 : 1,5

terug
 


Agenda

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 29 mrt 2023 om 10:00

Cursus Hebreeuws

wo 29 mrt 2023 om 16:30

Open Kerk

vr 31 mrt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 01 apr 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen