zondag 15 november 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 15 november 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 15 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 23e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. van Walsum,  Alblasserdam
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Gerrit Koster
Diakenen: Joke van der Kruk
Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Loflied in de crisis
Aanvangslied: Psalm 149
Zingen: Liedboek 149 : 1 en 5
Bemoediging. groet, Gebed van toenadering
Lied: Lied 310
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing 1: Psalm 147 : 1-6
Zingen: Liedboek 147 : 3
Schriftlezing 2: Psalm 147 : 10-18
Zingen: Liedboek 147 : 7
Schriftlezing 3: Filippenzen 4:4-7
Zingen: Liedboek 220: 1, 2 en 4
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen: Liedboek 657: 1, 2 en 4
Herinnering aan de collectezak bij de uitgang
Zingen: Psalm 146 : 1 en 7
Zegen
 

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen