zondag 15 november 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 15 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 23e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. van Walsum,  Alblasserdam
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Gerrit Koster
Diakenen: Joke van der Kruk
Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Loflied in de crisis
Aanvangslied: Psalm 149
Zingen: Liedboek 149 : 1 en 5
Bemoediging. groet, Gebed van toenadering
Lied: Lied 310
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing 1: Psalm 147 : 1-6
Zingen: Liedboek 147 : 3
Schriftlezing 2: Psalm 147 : 10-18
Zingen: Liedboek 147 : 7
Schriftlezing 3: Filippenzen 4:4-7
Zingen: Liedboek 220: 1, 2 en 4
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen: Liedboek 657: 1, 2 en 4
Herinnering aan de collectezak bij de uitgang
Zingen: Psalm 146 : 1 en 7
Zegen
 

terug