zondag 13 december 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 13 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Peter Bins
Diakenen: Toos Hagers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ONZE TOEKOMST
Preek over Openbaring 21: 7

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 147 : 1
Gods gelofte en groet
Lied: Psalm 147 : 5
Kaarsenversje filmpje
Verootmoediging: Psalm   71 : 1
Genadeverkondiging: Psalm   71 : 8
Gebod: Psalm   71 : 13
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 21 : 1-7 + 9-11 + 22-27
Voor preek: Lied 455 : 1,3
Na preek: Lied 447 : 2
Afkondiging overlijden: Psalm 121 : 4
Gebeden
Kindermoment
Slotlied: Lied 466 : 2

terug