zondag 20 december 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 20 december 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - zondag 20 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Wim Goudriaan, Joop Schrier
Diakenen: Jan Peter Leenman
Joke van der Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Henk Landlust
1e Collecte: Jemima
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendienst: Geen kinderoppas of nevendienst tijdens lockdown
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENIS
Preek over Openbaring 12: 4,5

Mededelingen & Aansteken paaspaars
Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 130 : 3
Na Gods gelofte&groet: Psalm 130 : 4
Kaarsenversje
Na verootmoediging: Lied 433 : 1
Na genadeverkondiging: Lied 433 : 3
Na gebodslezing: Lied 433 : 5
Schriftlezing 1: Jesaja 9 : 1-6
Lied: Psalm 98 : 2
Schriftlezing 2: Openbaring 12 : 1-6
Lied: Psalm 98 : 4
Na preek: Lied 434 : 4,5,6
Gebeden
Kindermoment
Slotlied: Lied 444 : 1,2,4
 ​​​​​​​

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen