zondag 27 december 2020

Kerkdienst (online)

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst Wijkgemeente Oude Kerk Zoetermeer - Zondag 27 december 2020 (zondag na Kerst)
Predikant:    ds. B.E. Lamain, ’t Woudt en Den Hoorn
Thema:    Immanuel: God met ons.
Tekst van de preek:    Mattheus 1:23.

Orgelspel
Kort welkom door 2de ouderling en aansteken paaskaars
Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding
Orgelspel
Mededelingen en opgave van het aanvangslied door de 2de ouderling
Aanvangslied:    Psalm 98 : 1, 2 
Staande. Hierna wordt de voorganger naar de kansel geleid
Gods gelofte en groet
Hierna gaat de gemeente zitten
Lied: Psalm 98 : 3, 4
Kindermoment
Gebed van verootmoediging
Lezing van de 10 woorden en hoofdsom van de wet
Lied: Psalm 119: 13, 66
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
1ste (of enige) schriftlezing:    Jesaja 7 : 10-17
(Lied):    Lied 478 : 1
(Eventueel vervolg schriftlezing(en)) :    Mattheus 1:18-25
Lied:    Lied 478 : 2, 4
Verkondiging
Meditatief orgelspel en/of Lied
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Herinnering aan de collectezak bij de uitgang
Slotlied :    Lied 487 : 1, 2, 3
Wegzending en zegen
 ​​​​​​​

terug