zondag 27 december 2020

Kerkdienst (online)

Datum: 
 zondag 27 december 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst Wijkgemeente Oude Kerk Zoetermeer - Zondag 27 december 2020 (zondag na Kerst)
Predikant:    ds. B.E. Lamain, ’t Woudt en Den Hoorn
Thema:    Immanuel: God met ons.
Tekst van de preek:    Mattheus 1:23.

Orgelspel
Kort welkom door 2de ouderling en aansteken paaskaars
Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding
Orgelspel
Mededelingen en opgave van het aanvangslied door de 2de ouderling
Aanvangslied:    Psalm 98 : 1, 2 
Staande. Hierna wordt de voorganger naar de kansel geleid
Gods gelofte en groet
Hierna gaat de gemeente zitten
Lied: Psalm 98 : 3, 4
Kindermoment
Gebed van verootmoediging
Lezing van de 10 woorden en hoofdsom van de wet
Lied: Psalm 119: 13, 66
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
1ste (of enige) schriftlezing:    Jesaja 7 : 10-17
(Lied):    Lied 478 : 1
(Eventueel vervolg schriftlezing(en)) :    Mattheus 1:18-25
Lied:    Lied 478 : 2, 4
Verkondiging
Meditatief orgelspel en/of Lied
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Herinnering aan de collectezak bij de uitgang
Slotlied :    Lied 487 : 1, 2, 3
Wegzending en zegen
 ​​​​​​​

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen