zondag 22 december 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 22 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    4e zondag van Advent
Doopdienst van Lyla Korst
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Liesbeth Keijnemans, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Ria Kamp, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Cantorij Oude Kerk o.l.v. Ronald de Jong
Koster:    Emma Landlust
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst en Jonge Kerk in Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Orde van Dienst
THEMA: WELKOM IN DE KRING
Preek over Ruth 4: 14

Aanvangslied:    Psalm 27 : 1
Vierde kaars en kaarsenversje
Inleiding doop
Zingen:    Lied 778 : 1,3
Doopgebed
Doopbediening:    Lied 363
Zingen doopafsluiting:    Lied 778 : 4
Lichtlied:    2,3,4
Schriftlezing 1:    Ruth 4: 1 - 8
Na Schriftlezing 1:    Lied 466: 1c,2a,3c,4a,5c,6a,7a
Schriftlezing 2:    Ruth 4: 9 - 17
Na Schriftlezing 2:    Lied 445 : 1c,2a,3c,4a
Schriftlezing 3:    Mattheus 1: 1-8a
Na Schriftlezing 3:    Cantorij: Benedictus qui venit
Na preek:    Lied 440 : 1,3
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 649
Slotlied:    Lied 438 : 1
 

terug