zondag 8 september 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 8 september 2019
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 8 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    12e zondag na Trinitatis, Voortzet. Heilig Avondmaal / dankzegging
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins, Wim Goudriaan
Diakenen:    Liesbeth Keijnemans, Jan Peter Leenman
Organist:    Jaap van der Giessen
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Ethiopië
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze avonddienst

Orde van Dienst
THEMA: OP ADELAARSVLEUGELS GEDRAGEN
Overdenking over Exodus 19: 4
Viering Maaltijd van Christus onze Heer
Schriftlezing: Exodus 19: 1 - 6

Aanvangslied:    Psalm 91 : 1,2
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 17 : 2,3
Voorbereiding:    Lied 377 : 1,2,4,5,6
Viering:    Lied 886
Voor preek:    Psalm 68 : 7
Na preek:    Lied 868 : 2,5
Slotlied:    Lied 903 : 2
 

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 apr 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 23 apr 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen