zondag 9 juni 2019

Kerkdienst 1e Pinksterdag

Tijdstip: 
 10:00

 
Samenzang vanaf 09:45 uur

Ochtenddienst - zondag 9 juni - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Pinksteren
Liturgische kleur:    Rood
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins
Jan-Kees Vos
Diakenen:    Toos Hagers, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Wim Wiarda, trompet, Cantorij Oude Kerk
o.l.v. Ronald de Jong
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Kerk in Actie: China
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendiens in Wijkgebouw DS 57

Orde van Dienst
THEMA: FEEST VAN DE EENHEID
Preek over Handelingen 2:11
Schriftlezing 1: Genesis 11: 1 - 9
Schriftlezing 2: Handelingen 2:1-13

Liederen voor de dienst
1. Lied 686    De Geest des Heren heeft
2. Lied 670    Kom Schepper God, o heilige Geest
2. Lied 683    ‘t Is feest vandaag
Aanvangslied:    Lied 672 : 1,2
Gods gelofte en groet:    Lied 672 : 4,7
Vermaning:    Lied 841 : 1,2
Gebed:    Lied 695 : 1c,2c,3a,4c,5a
Lichtlied:    1,2,3
Na schriftlezing 1:    Psalm 87
Na schriftlezing 2:    Lied 691 : 1c,2c,3a
Na preek        Lied 680:    1a,2c,3a,4c,5a
Geloofsbelijdenis:    Lied 340b
Gebeden
Kinderen:    Hemelhoog 696
Slotzang:    Lied 704

 

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen