zondag 9 juni 2019

Kerkdienst 1e Pinksterdag

Tijdstip: 
 10:00

 
Samenzang vanaf 09:45 uur

Ochtenddienst - zondag 9 juni - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Pinksteren
Liturgische kleur:    Rood
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins
Jan-Kees Vos
Diakenen:    Toos Hagers, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Wim Wiarda, trompet, Cantorij Oude Kerk
o.l.v. Ronald de Jong
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Kerk in Actie: China
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendiens in Wijkgebouw DS 57

Orde van Dienst
THEMA: FEEST VAN DE EENHEID
Preek over Handelingen 2:11
Schriftlezing 1: Genesis 11: 1 - 9
Schriftlezing 2: Handelingen 2:1-13

Liederen voor de dienst
1. Lied 686    De Geest des Heren heeft
2. Lied 670    Kom Schepper God, o heilige Geest
2. Lied 683    ‘t Is feest vandaag
Aanvangslied:    Lied 672 : 1,2
Gods gelofte en groet:    Lied 672 : 4,7
Vermaning:    Lied 841 : 1,2
Gebed:    Lied 695 : 1c,2c,3a,4c,5a
Lichtlied:    1,2,3
Na schriftlezing 1:    Psalm 87
Na schriftlezing 2:    Lied 691 : 1c,2c,3a
Na preek        Lied 680:    1a,2c,3a,4c,5a
Geloofsbelijdenis:    Lied 340b
Gebeden
Kinderen:    Hemelhoog 696
Slotzang:    Lied 704

 

terug