zondag 21 april 2019

Kerkdienst 1e Paasdag

Tijdstip: 
 10:00

Gezinsdienst - zondag 21 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Pasen
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Joop Schrier, Taco Duijf
Diakenen:    Joke van der Kruk, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Wim Wiarda, trompet, Muziekgroep Oude Kerk
Koster:    Peter Teeuw    
1e Collecte:    Kerk in Actie: Pakistan
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie. 

Orde van Dienst
THEMA: HULP KRIJGEN

Voor de dienst zingen:    Hemelhoog 206,  Lied 624,  Hemelhoog 182
Aanvangslied:    Psalm 30 : 1,2,4,5
Gods gelofte en groet
Aansteken nieuwe paaskaars
Samen zingen:    Hemelhoog 207
Muziekgroep speelt
Lofprijzing
Samen zingen:    Lied 632
Na gebed zingen:    Hemelhoog 204
Muziekgroep speelt
Schriftlezing:    Johannes 20 : 1-18
Samen zingen:    Lied 642 : 1,2,4,5
Kindermoment en Projectlied
Na preek:    Lied 611
Gebeden
Samen zingen:    Hemelhoog 177
Muziekgroep speelt
Inzameling v/d gaven
Slotlied:    A toi la Gloire + Lied 634
 

terug