woensdag 25 december 2019

Kerkdienst 1e Kerstdag

Tijdstip: 
 10:00

 
Kerstdienst (samenzang vanaf 9.45 uur)

Christusfeest

Eerste Kerstdag beginnen we te zingen om kwart voor tien. Dan vieren wij met elkaar het Christusfeest met liederen en lezingen en de cantorij verleent dan weer muzikale medewerking. Met de kinderen luisteren we naar de aankondiging, hoe het herders verteld is, dat de Messias geboren is. Die manier heeft betekenis voor ons.

OMGEVEN DOOR LICHT
Preek over Lukas 2: 9
Eerste Kerstdag, dienst van lof en dank, 25 december 2019
Zoetermeer, Oude Kerk, ds. C.H. Wesdorp
orgel: Ronald de Jong
trompet: Wim Wiarda
muz.mw. Cantorij o.l.v. Ronald de Jong


Voorzang:
1    Lied 477    Komt allen tezamen
2    Lied 486    Midden in de winternacht
3    Lied 483    Stille nacht
4    Hhoog 129    Er is een kindeke geboren

Aanvangslied        Lied 474:        1,2,3        Loof God
Na Gods gelofte&groet    kaars en kaarsenversje
Samen zingen        Lied 474:        4,5,6        Hij ruilt met ons
Lofprijzing
Samen zingen +ct    Lied 471:        1C,2C,3a    In dulci jubilo
Gebed
Samen zingen +ct    Lied 473:        1C,2a,3a    Er is een roos
Schriftlezing 1:        Johannes 1: 1-5 + 14
Samen zingen        Lied 482:        1,3        Er is uit ‘s werelds
Schriftlezing 2:        Lukas 2: 1 - 7
Samen zingen +ct    Lied 476:        1C,2a,3C,4a    Nu zijt wellekome
Schriftlezing 3:        Lukas 2: 8 - 19
Samen zingen        Hhoog 126        Een koning is geboren
Moment met de kinderen
Samen zingen        Hhoog 156        Wonderbare Raadsman
Preek
Samen zingen        Lied 468                Prijs de Heer
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied            Lied 503:        1,2,4        Wij staan aan een kribbe
Zegen
Loflied            Ere zij God

terug