woensdag 25 december 2019

Kerkdienst 1e Kerstdag

Datum: 
 woensdag 25 december 2019
Tijdstip: 
 10:00

 
Kerstdienst (samenzang vanaf 9.45 uur)

Christusfeest

Eerste Kerstdag beginnen we te zingen om kwart voor tien. Dan vieren wij met elkaar het Christusfeest met liederen en lezingen en de cantorij verleent dan weer muzikale medewerking. Met de kinderen luisteren we naar de aankondiging, hoe het herders verteld is, dat de Messias geboren is. Die manier heeft betekenis voor ons.

OMGEVEN DOOR LICHT
Preek over Lukas 2: 9
Eerste Kerstdag, dienst van lof en dank, 25 december 2019
Zoetermeer, Oude Kerk, ds. C.H. Wesdorp
orgel: Ronald de Jong
trompet: Wim Wiarda
muz.mw. Cantorij o.l.v. Ronald de Jong


Voorzang:
1    Lied 477    Komt allen tezamen
2    Lied 486    Midden in de winternacht
3    Lied 483    Stille nacht
4    Hhoog 129    Er is een kindeke geboren

Aanvangslied        Lied 474:        1,2,3        Loof God
Na Gods gelofte&groet    kaars en kaarsenversje
Samen zingen        Lied 474:        4,5,6        Hij ruilt met ons
Lofprijzing
Samen zingen +ct    Lied 471:        1C,2C,3a    In dulci jubilo
Gebed
Samen zingen +ct    Lied 473:        1C,2a,3a    Er is een roos
Schriftlezing 1:        Johannes 1: 1-5 + 14
Samen zingen        Lied 482:        1,3        Er is uit ‘s werelds
Schriftlezing 2:        Lukas 2: 1 - 7
Samen zingen +ct    Lied 476:        1C,2a,3C,4a    Nu zijt wellekome
Schriftlezing 3:        Lukas 2: 8 - 19
Samen zingen        Hhoog 126        Een koning is geboren
Moment met de kinderen
Samen zingen        Hhoog 156        Wonderbare Raadsman
Preek
Samen zingen        Lied 468                Prijs de Heer
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied            Lied 503:        1,2,4        Wij staan aan een kribbe
Zegen
Loflied            Ere zij God

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen