zondag 15 december 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 15 december 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 15 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    3e zondag van Advent
Liturgische kleur:    Paars
Voorganger:    ds. A. Gooijer,Berkel&Rodenrijs
Ouderlingen:    Joop Schrier, Gerrit Koster
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Joke v/d Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Aanvangslied:    Lied 33 : 1, 8
Votum en groet
Zingen:    Lied 24: 4, 5
Zingen:    Lichtlied : 1, 2, 3
Gebed
Zingen:    Lied 1008 : 1,2,3
Na genadeverkondiging:    Lied 440 : 2, 4
Aansporing
Gebed
Schriftlezing:    Mattheus 1 : 1, 2, 6, 16-25.
Voor verkondiging:    Lied 259
Na verkondiging:    Lied 442
Na afkondiging overlijden:    Zingen Lied 139 : 2
Gebeden
Na collecte:    Hemelhoog 419
Slotlied 435:    1, 3

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen