zondag 15 december 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 15 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    3e zondag van Advent
Liturgische kleur:    Paars
Voorganger:    ds. A. Gooijer,Berkel&Rodenrijs
Ouderlingen:    Joop Schrier, Gerrit Koster
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Joke v/d Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Aanvangslied:    Lied 33 : 1, 8
Votum en groet
Zingen:    Lied 24: 4, 5
Zingen:    Lichtlied : 1, 2, 3
Gebed
Zingen:    Lied 1008 : 1,2,3
Na genadeverkondiging:    Lied 440 : 2, 4
Aansporing
Gebed
Schriftlezing:    Mattheus 1 : 1, 2, 6, 16-25.
Voor verkondiging:    Lied 259
Na verkondiging:    Lied 442
Na afkondiging overlijden:    Zingen Lied 139 : 2
Gebeden
Na collecte:    Hemelhoog 419
Slotlied 435:    1, 3

terug