zondag 8 december 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 8 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    2e zondag van Advent
Liturgische kleur:    Paars
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Liesbeth Keijnemans, Fred Jansen
Diakenen:    Ria Kamp, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Schuldhulpmaatje
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Er is Kindernevendienst. 

Orde van Dienst
THEMA: RUST, WANT HIJ ZAL NIET RUSTEN
Preek over Ruth 3: 18

Schriftlezing: Ruth 3

Aanvangslied:    Psalm 71 : 1,2,8
Na votum:    Kaars en kaarsenversje
Zingen:    Lichtlied 2,3,4
Verootmoediging:    Lied 44 1: 1
Genadeverkondiging:    Lied 441 : 2
Gebod:    Lied 441 : 4
Voor preek:    Psalm 72 : 4
Na preek:    Lied 438 : 1,4
Afkondiging overlijden:    Lied 247 : 5
Kindermoment:    Hemelhoog 132 : 1,2,4
Slotzang:    Lied 450

terug