zondag 8 december 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 8 december 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 8 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    2e zondag van Advent
Liturgische kleur:    Paars
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Liesbeth Keijnemans, Fred Jansen
Diakenen:    Ria Kamp, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Schuldhulpmaatje
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Er is Kindernevendienst. 

Orde van Dienst
THEMA: RUST, WANT HIJ ZAL NIET RUSTEN
Preek over Ruth 3: 18

Schriftlezing: Ruth 3

Aanvangslied:    Psalm 71 : 1,2,8
Na votum:    Kaars en kaarsenversje
Zingen:    Lichtlied 2,3,4
Verootmoediging:    Lied 44 1: 1
Genadeverkondiging:    Lied 441 : 2
Gebod:    Lied 441 : 4
Voor preek:    Psalm 72 : 4
Na preek:    Lied 438 : 1,4
Afkondiging overlijden:    Lied 247 : 5
Kindermoment:    Hemelhoog 132 : 1,2,4
Slotzang:    Lied 450

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen