zondag 1 december 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 1 december 2019
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 1 december - 18.30 uur
Kerkelijk jaar:    18e zondag na Trinitatis, Voortzet. H.A. / dankzegging
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jan-Kees Vos, Wim Goudriaan
Diakenen:    Ria Kamp, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Ethiopië
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze avonddienst 

Orde van Dienst
THEMA: TOEVAL?     Preek over Ruth 2: 3
Schriftlezing:    Ruth 2 : 1 - 13
Aanvangslied:    Psalm 24 : 1,4
Na Gods gelofte & groet:    Psalm 24 : 3,5
Voorbereiding:    Psalm 25 : 2,6,7
Viering:    Lied 157a : 1,4
Voor preek:    Psalm 91 : 2,5
Na preek:    Lied 440 : 2,3
Slotlied:    Lied 435 : 1
 

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 24 feb 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 25 feb 2024 om 10:00

Vergadering Kerkenraad

ma 26 feb 2024 om 19:30

Inloophuis

di 27 feb 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen