zondag 1 december 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    1e zondag van Advent, Viering Heilig Avondmaal
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Joop Schrier, Peter Bins, Fred Jansen
Diakenen:    Toos Hagers, Joke v/d Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Ethiopië
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Oppasdienst in de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er KND

Orde van Dienst
THEMA: UW GOD, MIJN GOD
Preek over Ruth 1: 16,17
Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 19a
Aanvangslied:    Psalm 63 : 1,3
Na Gods gelofte&groet:    Kaars en kaarsenversje
Lichtlied    1,2,3
Voor preek:    Lied 787
Na preek:    Lied 442
Gezong. geloofsbelijdenis:    Lied 340b
Voorbereiding:    Lied 441 : 1,3,5
Viering:    Lied 433 : 1,3 / 4,5
Kinderen:    Hemelhoog 85
Slotlied:    Lied 440 : 1

terug