zondag 1 december 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 1 december 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    1e zondag van Advent, Viering Heilig Avondmaal
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Joop Schrier, Peter Bins, Fred Jansen
Diakenen:    Toos Hagers, Joke v/d Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Ethiopië
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Oppasdienst in de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er KND

Orde van Dienst
THEMA: UW GOD, MIJN GOD
Preek over Ruth 1: 16,17
Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 19a
Aanvangslied:    Psalm 63 : 1,3
Na Gods gelofte&groet:    Kaars en kaarsenversje
Lichtlied    1,2,3
Voor preek:    Lied 787
Na preek:    Lied 442
Gezong. geloofsbelijdenis:    Lied 340b
Voorbereiding:    Lied 441 : 1,3,5
Viering:    Lied 433 : 1,3 / 4,5
Kinderen:    Hemelhoog 85
Slotlied:    Lied 440 : 1

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen