zondag 24 november 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 24 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Eeuwigheidszondag
Laatste zondag kerkelijk jaar
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Eric Caspers, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Cantorij Oude Kerk
o.l.v. Ronald de Jong
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Kerk in Actie: Pastoraat
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kidshour en YouthHour 

Orde van Dienst
THEMA: IK WEET MIJN REDDER LEEFT
Preek over Job 19: 25
Gedachtenis van gestorvenen

Schriftlezing 1: Job 19: 1 - 27
Schriftlezing 2: Filippenzen 1: 20 - 24

Aanvangslied:    Psalm   42 : 1,3
Na Gods gelofte&groet:    Psalm   42 : 5,7
Na gebed:    Lied 601 : 1A,2C,3A
Na Schriftlezing 1:    Lied 641 : 1,4
Na Schriftlezing 2:    Lied 641 : 2
Na preek:    Psalm 43 : 3,4
Gedachtenis:    Lied 730 : 1A,2C,3A
Cantorij:    Sanctus
Slotlied:    Lied 904 : 1,5
Buiten:    Lied 753 : 1,2,3,6
 

terug