zondag 17 november 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 17 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    22e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. A.C. Verweij uit 's-Gravenzande
Ouderlingen:    Monique Burger, Wim Goudriaan
Diakenen:    René Eshuis, Joke van der Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    ZOA: Noodhulp voor Syrië
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Aanvangslied:    Lied 405 vers 1 en 4
Na Votum en groet:    Psalm 62 vers 1
Na kindermoment 1:    Lichtlied vers 1, 2, 4
Gebed van verootmoediging, lezing van de 10 woorden
Zingen:    Lied 885 vers 2
Gebed voorafgaand aan de Schriftlezing
Schriftlezing:    Lucas 11 vers 1-4, Lucas 22 vers 39-44
Zingen:    Psalm 62 vers 4
Lezing:    Romeinen 8 vers 26, Filippenzen 1 vers 21-24
Zingen:    Psalm 62 vers 5
Preek: “Als bidden niet lukt...wat dan?”
Moment van stilte
Zingen:    Lied 886 (Nederlandse tekst)
Na afkondiging overlijden:    Lied 512: 1 en 7
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Na kindermoment 2:    Kinderlied: Hemelhoog 305
Slotlied:    Lied 413 vers 1 en 3

terug