zondag 3 november 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 3 november 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 3 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    20e zondag na Trinitatis
Dankdienst Gewas en Arbeid
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Wim Goudriaan, Joop Schrier
Diakenen:    Joke van der Kruk, Eric Caspers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Hans de Bruin
1e Collecte:    Kerk in Actie: Zambia
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Leger des Heils
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Er is Kindernevendienst en Jonge Kerk

Orde van Dienst
DANKBAAR VOOR JEZUS
Preek over Lukas 19: 1-10
Schriftlezing: Lukas 19: 1- 10

Aanvangslied:    Psalm 67 : 1,3
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 65 : 5,6
Gebodslezing:    Jacobus 1 : 1-13
Zingen:    Psalm 62 : 6,4
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 617a
Na Schriftlezing:    Lied 195
Voor preek:    Lied 718
Na preek:    Lied 719 : 1,4,5
Lied met de kinderen:    Lied 186
Slotlied:    Lied 716

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen