zondag 27 oktober 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 27 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    19e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. J. Quist uit Scheveningen
Ouderlingen:    Joop Schrier, Wim Goudriaan
Diakenen:    Ria Kamp, Joke van der Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Dorcas
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Aanvangslied:    Lied 906 : 2,8
Zingen:    Psalm 25a : 1,2
Zingen:     Lichtlied vs 1,2,4
Wetslezing
Zingen:    Psalm 19 : 5,6
Schriftlezing:    Psalm 84
Zingen:    Psalm 84 : 1,2
Preek (over Psalm 84:1-10)
Zingen:    Psalm 84 : 3,4,5
Zingen:    Hemelhoog 6
Zingen:    Lied 801 : 1,2,7

terug