zondag 3 november 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 3 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    20e zondag na Trinitatis
Cantatedienst
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Jaap van der Giessen
Diakenen:    Toos Hagers, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Chr. Vocaal Ensemble Cantica
Koster:    Gerrit Koster
1e Collecte:    Kosten Cantatedienst
2e Collecte:    -
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze avonddienst  
 
Zondagavond 3 november voert het Christelijk Vocaal Ensemble Cantica in de Oude Kerk van Zoetermeer de feestelijke koraalcantate BWV 192 Nun danket alle Gott van J.S. Bach uit. Dirigent Johan van Oeveren, organist en klavecinist Ronald de Jong en andere musici en solisten verlenen hun medewerking en liturg in deze cantatedienst is ds. C.H. Wesdorp, predikant van de Oude Kerk Gemeente. U bent van harte welkom om deze bijzondere dienst in de Oude Kerk (Dorpsstraat 59, 18.30 uur) mee te beleven!

Zie ook: www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor en www.cvecantica.nl

Toegang gratis, er is een collecte voor de onkosten.
 
De volledige liturgie is hier te downloaden.

terug