zondag 3 november 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 3 november 2019
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 3 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    20e zondag na Trinitatis
Cantatedienst
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Jaap van der Giessen
Diakenen:    Toos Hagers, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Chr. Vocaal Ensemble Cantica
Koster:    Gerrit Koster
1e Collecte:    Kosten Cantatedienst
2e Collecte:    -
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze avonddienst  
 
Zondagavond 3 november voert het Christelijk Vocaal Ensemble Cantica in de Oude Kerk van Zoetermeer de feestelijke koraalcantate BWV 192 Nun danket alle Gott van J.S. Bach uit. Dirigent Johan van Oeveren, organist en klavecinist Ronald de Jong en andere musici en solisten verlenen hun medewerking en liturg in deze cantatedienst is ds. C.H. Wesdorp, predikant van de Oude Kerk Gemeente. U bent van harte welkom om deze bijzondere dienst in de Oude Kerk (Dorpsstraat 59, 18.30 uur) mee te beleven!

Zie ook: www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor en www.cvecantica.nl

Toegang gratis, er is een collecte voor de onkosten.
 
De volledige liturgie is hier te downloaden.

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen