zondag 8 september 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 8 september 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 8 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    12e zondag na Trinitatis, Viering Heilig Avondmaal
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Wim Goudriaan, Joop Schrier, Fred Jansen
Diakenen:    René Eshuis, Joke van der Kruk
Organist:    Jaap van der Giessen
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Ethiopië
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst en Jonge Kerk 

Orde van Dienst
THEMA: U GAAT GOD TER HARTE
Overdenking over Exodus 2: 24
Schriftlezing: Exodus 2: 23 - 25
Viering Maaltijd van Christus onze Heer

Aanvangslied:    Psalm 139 : 1
Na votum:    Psalm 139 : 2
Lichtlied:    1,2,3
Voor preek:    Psalm 130 : 3
Na preek:    Psalm 31 : 6,15
Gedachtenis:    Lied 913 : 2,4
Voorbereiding:    Lied 376 : 1,4,5
Viering:    Gezang 427 : 1,2 / 3,5
Kinderen:    Lied 806
Slotzang:    Hemelhoog 575

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 apr 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 23 apr 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen