zondag 19 mei 2024

Kerkdienst - ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg

Datum: 
 zondag 19 mei 2024
Tijdstip: 
 09:45
Locatie: 
 Oude Kerk

Kerkdienst - zondag 19 mei 2024 - 9:45 uur
Kerkelijk jaar: Pinksteren
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg
Ouderlingen: Peter Bins, Jaap van der Giessen
Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Geurt van Lagen
Muzikale medewerking: Trompettist: Wim Wiarda
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie NL online platform zinzoekers
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Mei-kids in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Zingen voor de dienst: Lied 678: 1a, 2a, 3v, 4m, 5a, 6v, 7m, 8a, 9a
Lied 683
Hemelhoog 228
Aanvangslied: Psalm 68: 1 en 3
Klein Gloria: Lied 195
Na votum en groet: Psalm 68: 7
Na kindermoment: Hemelhoog 237
Lezing van de Wet: Exodus 20: 1-17
Zingen: Psalm 119: 65
Schriftlezing 1: Joël 3
Zingen: Lied 670: 1, 2, 3
Schriftlezing 2: Handelingen 2: 1-11
Zingen: Lied 670: 4, 5, 6
Schriftlezing 3: Johannes 20: 19-23
Zingen: Lied 670: 7
Preek over Handelingen 2:8 In onze moedertaal
Geloofsbelijdenis: Lied 340B
Gebeden en inzameling gaven
Slotlied: Lied 675

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen