zo 1 sep 2019  om 10:00
Voorganger: ds. M. Treuren
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 1 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    11e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. M. Treuren uit Pijnacker
Ouderlingen:    Jaap van der Giessen, Joop Schrier
Diakenen:    Toos Hagers, Joke van der Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Leerstoelenfonds 
Confessionele vereniging
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk. 
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

Aanvangslied:    Lied 209
Na Votum en groet
:    Psalm 95 : 1, 3
Kindermoment 1
Gebed van verootmoediging
Na genadeverkondiging:    Lied 753, 1-3, 6
Aanwijzing ten leven
Zingen:    Psalm 119 : 51,54
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
Schriftlezing:    Jozua 4 : 1-8, 10b-11, 15-24 (Bijb gew.t)
Zingen:    Lied 943
Na Verkondiging:    Psalm 68 : 10 (oud.ber),7
Na afkondiging overlijden:    Psalm 23b : 1,3
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Na kindermoment 2:    kinderlied 802, 805
Slotlied:    Lied 746 : 1,3,4,7,8
Wegzending en zegen
 

terug