zo 11 aug 2019  om 10:00
Voorganger: ds. L.J. de Leeuw
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 11 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    8e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. L.J. de Leeuw uit Scheveningen
Ouderlingen:    Wim Goudriaan, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:    René Eshuis, Jan Peter Leenman
Organist:    Roel Wildemans
Koster:    Martin Piller
1e Collecte:    Kerk in Actie Zuid Afrika
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Tijdens de zomervakantie is er geen Kindernevendienst.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

Aanvangslied:    Psalm 100 : 1, 2
Votum en groet

Zingen:    Lied 100 : 3, 4
Gebed van verootmoediging
Zingen:    Lied 836 : 1
Na Genadeverkondiging:    Lied: Lied 836 : 2
Na aanwijzing ten leven:    Lied 836 : 5
Gebed
Lezing uit de profeten:    I Koningen 19 : 19 - 21
Lied:    Lied (Psalm) 119 : 3, 12
Lezing uit het evangelie:    Lukas 9 : 57 - 62
Voor verkondiging:    Lied 837
Na verkondiging:    Lied 816
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied:    Lied 835
 

terug