zo 4 aug 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 4 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    7e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Toos Hagers
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is voor de laatste keer in Dorpsstraat 57. Daarna wordt deze tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Tijdens de zomervakantie is er geen Kindernevendienst.

Orde van Dienst
THEMA: MOETEN DE KINDEREN BOETEN?
Preek over Exodus 20: 5

Schriftlezing 1: Exodus 20: 1-6 en Ezechiël 18: 20-23
Schriftlezing 2: 2 Petrus 3: 8-9
Schriftlezing 3: Johannes 9: 1-3

Aanvangslied:    Lied 868 : 1,2
Na Gods gelofte & groet:     Psalm 19 : 1
Na verootmoediging
Genadeverkondiging
Gebod:    Psalm 19 : 3
Na Schriftlezing 1:    Psalm 79 : 3
Na Schriftlezing 2:    Psalm 79 : 5
Na Schriftlezing 3:     Lied 195
Voor preek:    Lied 103c : 2,3
Na preek:    Lied 863
Afkondiging overlijden:    Lied 947
Slotlied:    Lied 868 : 5

terug