zo 28 jul 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 28 juli - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    6e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins, Joop Schrier
Diakenen:    Ria Kamp, Joke van der Kruk
Organist:    Roel Wildemans
Koster:    Emma Landlust    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Alle kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie. 

Orde van Dienst
THEMA: VER-SCHRIK-KELIJK AF-SCHRIK-WEKKEND
Preek over 2 Koningen 2: 23-25

Schriftlezing 1: 2 Koningen 2: 19 - 25
Schriftlezing 2: Mattheus 27: 37 - 44
Schriftlezing 3: 2 Korinthe 5: 19-21 + Galaten 3:13

Aanvangslied:    Lied 207
Na Gods gelofte & groet:    Psalm   5 : 1
Verootmoediging:    Psalm 5 : 2
Genadeverkondiging:    Psalm 5 : 6
Gebod:    Psalm 5 : 7
Na Schriftlezing 1:    Psalm 1 : 1
Na Schriftlezing 2:    Psalm 1 : 3
Na Schriftlezing 3:    Lied 577 : 2,3  
Kinderen naar consistorie
Na preek:    Lied 412 : 1,6
Gezongen geloofsbelijdenis
Slotlied:    Lied 415 : 1,2
Antwoord op de zegen:    Lied 415 : 3
 

terug