zo 21 jul 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 21 juli - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    5e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Fred Jansen
Wim Goudriaan
Diakenen:    Toos Hagers, René Eshuis
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Tijdens de zomervakantie is er geen Kindernevendienst, alle kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie.


Orde van Dienst
HOE MOETEN WE OMGAAN MET LIJDEN?
HET VERHAAL VAN JOB
Preek over Job 1:21 en 2:10

Schriftlezing 1: Job 1: 1 + 6 - 22
Schriftlezing 2: Job 2: 1 - 10

Aanvangslied:    Psalm 92 : 1,2
Na Gods gelofte&groet:    Lied 216
Verootmoediging:    Psalm 143 : 2
Genadeverkondiging:    Psalm 143 : 9
Gebod:    Lied 413
Na Schriftlezing 1:    Lied 942 : 1
Na Schriftlezing 2:    Lied 942 : 2,3
Na preek:    Psalm 43 : 3,4,5
Slotlied:    Lied 902 : 1,2,5

terug