zo 7 jul 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 7 juli - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    3e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Jan-Kees Vos, Wim Goudriaan
Diakenen:    Joke van der Kruk, Liesbeth Keijnemans
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Stichting Inlia
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst en YouthHour in Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Orde van Dienst
THEMA: GEBORGEN IN DE EEUWIGE
Preek over Job 14:13 en Openbaring 20:12

Afkondigingen
Aanvangslied:    Psalm 91 :    1
Na Gods gelofte & groet:    Psalm 91 :    2
Lichtlied:    1,2,3
Na verootmoediging:    Psalm 57 : 1
Na genadeverkondiging:    Psalm 57 : 2
Na leefregel:    Psalm 57 : 5
Schriftlezing 1:    Job 14 : 1-13
Zingen:    Psalm   71 : 11,12
Schriftlezing 2:    Openbaring 20 : 11-15
Zonder aankondiging:    Lied 195
Tekstlezing:    Job 14:13, Openbaring 20:12
Zingen:    Lied 769 : 4,5
Na preek:    Lied 759
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 422
Slotlied:    Lied 747 : 1,4
 

terug