do 10 mei 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst Hemelvaart
Organist: Ronald de Jong

Hemelvaart - donderdag 10 mei - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Hemelvaartsdag
Liturgische kleur:     Wit
Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Jan-Kees Vos
Wim Goudriaan
Diakenen:              Anneke Kroeders
                       Marianne Hermans
Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Jan Peter Leenman
1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
 
Orde van Dienst
Thema: IN UW VOORDEEL
Preek over Johannes 16:7

Schriftlezing 1: Johannes 16: 5 - 14
Schriftlezing 2: Handelingen 1: 4 - 12

a.l.        Psalm   47:    1
n.v.        Psalm   47:    2,3
Sl.1           Lied 665
Sl.2        Psalm   68:    6
n.p.           Lied 664
gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340b
slz.           Lied 666

terug