zo 25 aug 2019  om 10:00
Voorganger: mw. Ds. G.J. Stougie
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 25 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    10e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    mw. Ds. G.J. Stougie uit Berkel en Rodenrijs
Ouderlingen:    Joop Schrier, Peter Bins
Diakenen:    Eric Caspers, Liesbeth Keijnemans
Organist:    Roel Wildemans
Koster:    Martin Piller
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Tijdens de zomervakantie is er geen Kindernevendienst, alle kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie. 

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Zingen:    Psalm 103 : 1, 7
Votum en groet
Korte inleiding op de dienst
Zingen:    Lied 218 : 1 t/m 5
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen:    Lied 150a : 4
Leefregel 
Zingen:    Lied 150a : 2
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Moment voor de kinderen
1e Schriftlezing:    Genesis 17: 1-8: 15-22, NBV
Zingen:    Lied 943: 1, 2, 3, 4
2e Schriftlezing:    Genesis 18: 1-15  
Verkondiging
Zingen:    Lied 139b : 1, 2
Gebeden 
Collecten
Slotlied:    Lied 903 : 2, 6
Zegen

 

terug