zo 14 jul 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 14 juli - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    4e zondag na Trinitatis
Slotdienst - Gezinsdienst

Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Monique Burger
Diakenen:    Eric Caspers, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Muziekgroep Oude Kerk
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    Dorcas
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Alle kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie.

Orde van Dienst
THEMA: LUISTEREN
Preek over 1 Samuel 3:10 en Johannes 10:3

Aanvangslied:    Psalm   65 : 1,2
Gods gelofte en groet:    Psalm   62 : 1,4
Gebod
Gebed:    Hemelhoog 626
Schriftlezing 1:    1 Samuel 3 : 1 - 11
Lied:     Spreek, Heer, ik luister
Schriftlezing 2:    Johannes 10 : 1 - 5
Lied:    Lied 78a : 1,2,3,4,5
Kindermoment:    Water door trechter, vergiet, schudden, spons
Luisterlied:    Hemelhoog 655
Verkondiging
Lied:    Hemelhoog 636
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied:    Lied 425
Zegen

terug