zo 16 jun 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst

Ochtenddienst - zondag 16 juni - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Trinitatis
Soort    Viering Heilig Avondmaal
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Roel Wildemans, Fred Jansen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:    Ria Kamp, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Ethiopië
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst in Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Orde van Dienst
THEMA: HET PAND BEWAREN
Preek over 2 Timotheus 1: 14
Schriftlezing: 2 Timotheus 1: 7 - 14

Aanvangslied:    Psalm 103 : 1
Na Gods G&G:    Psalm 103 : 5
Lichtlied:    2,3,4
Voor preek:    Psalm 119 : 17
Na preek:    Lied 315 : 1,3
Voorbereiding:    Lied 405
Viering:    Lied 302 : 2 / 3,4
Kinderen:    Hemelhoog 657
Slotlied:    Lied 705 : 1,2

 

terug