zondag 2 januari 2022

Ochtenddienst (alleen online)

Datum: 
 zondag 2 januari 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Kerkdienst - zondag 2 januari 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Enkel online
Kerkelijk jaar: Zondag van Epifanie
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust,
Jan Peter Leenman

Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DAG NA DAG
Preek over Johannes 1: 29

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm   93:    1,2
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm   93:    3,4
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 29-39
Zingen: Lied 302: 2
Verkondiging
Zingen: Lied 835
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 885
Gebeden
Slotlied: Lied 416

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen