zondag 4 oktober 2020

Kerkdienst - Israëlzondag

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 4 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 17e zondag na Trinitatis
Israëlzondag
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Jaap van der Giessen
Diakenen: Joke van der Kruk
Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Christenen voor Israël
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn) 
Nevendiensten: KidsHour in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: JERUZALEM, MIJN VADERSTAD
Overdenking over Psalm 122

Stil gebed, Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 48 : 1
Gods gelofte & groet
Zang: Psalm 48 : 3
Verootmoediging  & Genadeverkondiging
Na Tien Woorden: Lied 838 : 3
Schriftlezing 1: Psalm 122
Zang: Psalm 122 : 1
Schriftlezing 2: Matteüs 23 : 37-39
Zang: Psalm 122: 2
Schriftlezing 3: Openbaring 21: 1-4
Voor preek: Psalm 122: 3
Na preek: Lied 750: 1,4
Gebeden
Filmpje
Slotlied: Lied 737 : 1,2,4,5,21
Zegen
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug