zondag 4 oktober 2020

Kerkdienst - Israëlzondag

Datum: 
 zondag 4 oktober 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 4 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 17e zondag na Trinitatis
Israëlzondag
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Jaap van der Giessen
Diakenen: Joke van der Kruk
Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Christenen voor Israël
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn) 
Nevendiensten: KidsHour in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: JERUZALEM, MIJN VADERSTAD
Overdenking over Psalm 122

Stil gebed, Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 48 : 1
Gods gelofte & groet
Zang: Psalm 48 : 3
Verootmoediging  & Genadeverkondiging
Na Tien Woorden: Lied 838 : 3
Schriftlezing 1: Psalm 122
Zang: Psalm 122 : 1
Schriftlezing 2: Matteüs 23 : 37-39
Zang: Psalm 122: 2
Schriftlezing 3: Openbaring 21: 1-4
Voor preek: Psalm 122: 3
Na preek: Lied 750: 1,4
Gebeden
Filmpje
Slotlied: Lied 737 : 1,2,4,5,21
Zegen
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen