zondag 4 juni 2023

Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 4 juni 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 4 juni 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen,
Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Martijn Olivier
Koster: Johan van Oeveren
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek, Bulgarije
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is KidsHour en YouthHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GEEN HONGER EN GEEN DORST
Preek over Openbaring 7: 16

Aanvangslied: Psalm 8 : 1,2
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 8 : 3,6
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 7: 9 - 17
Lied: Lied 726 : 3,5
Preek
Lied: Lied 727 : 1,2,4,10
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 23c : 1,2,4,5
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 704 : 1,2
Slotgebed
Slotlied: Lied 704 : 3

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen