zondag 29 januari 2023

Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 29 januari 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 29 januari 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek, Bulgarije
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in 
De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ETEN MET VERACHTE LIEDEN
Preek over Lukas 5: 30

Aanvangslied: Psalm 92: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 92: 3
Gebed
Zingen met de kinderen: Hemelhoog 360
Schriftlezing: Lukas 5:27-39
Zingen: Psalm 92: 2
Preek
Zingen: Lied 863
Voorbereiding HA
Zingen: Lied 376: 1,5
Viering HA: Lied 869 1 / 6
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 302: 1,4

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:



Privacyverklaringen