vrijdag 15 april 2022

Heilig Avondmaal

Datum: 
 vrijdag 15 april 2022
Tijdstip: 
 19:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Kerkdienst - vrijdag 15 april 2022 - 19:30 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: Goede Vrijdag
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: MAAR NIET ZIJN BEENDEREN
Preek over Johannes 19: 33, 34

Mededelingen, stil gebed, orgelspel
Aanvangslied: Psalm 116: 1,2
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 116: 3,4,7
Gebed
Schriftlezing: Johannes 19: 16b - 42
Voor preek: Psalm 34: 8,9
Na preek: Lied 578: 1,2,5
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 577: 1,3
Viering
Zingen: Lied 575: 6b
Gebed
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 576: 4,5

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen