zondag 30 mei 2021

Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 30 mei 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 30 mei 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos
Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos Hagers
Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de 
Herberg (indien er 
aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DRIE GETUIGEN
Overdenking over 1 Johannes 5:7-8

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 150
Gebed
Filmpje kindernevendienst
Schriftlezing: 1 Johannes 5: 1-13
Lied: Lied 195
Overdenking
Lied: Lied 217: 3,5
Geloofsbelijdenis: Lied 340b samen opzeggen
Voorbereiding HA: Lied 399
Viering HA: Lied 412: 3
Gebeden
Slotlied: Lied 426 (Nederlands)

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen