zondag 30 mei 2021

Heilig Avondmaal

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 30 mei 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos
Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos Hagers
Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de 
Herberg (indien er 
aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DRIE GETUIGEN
Overdenking over 1 Johannes 5:7-8

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 150
Gebed
Filmpje kindernevendienst
Schriftlezing: 1 Johannes 5: 1-13
Lied: Lied 195
Overdenking
Lied: Lied 217: 3,5
Geloofsbelijdenis: Lied 340b samen opzeggen
Voorbereiding HA: Lied 399
Viering HA: Lied 412: 3
Gebeden
Slotlied: Lied 426 (Nederlands)

terug