vrijdag 2 april 2021

Avonddienst Goede Vrijdag

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 19:30

Avonddienst Goede Vrijdag - via Kerkomroep en YouTube mee te beleven, vr. 2 april 2021 - 19:30 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: Goede Vrijdag
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Joop Schrier
Diakenen: Jan Peter Leenman, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: BEGRAVEN
Preek over Mattheus 27:60

Stilte
Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte en groet
Lied: Psalm 22: 1
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 27: 45 - 61
Lied: Lied 580
Preek
Lied: Lied 578: 2,6
Voorbereiding HA: Lied 575: 6
Viering HA
Gebed
Slotlied: Lied 590: 1,2,5
Zegen

terug