zondag 7 juni 2020

Kerkomroepdienst (alleen online)

Tijdstip: 
 10:00

Belijdenisdienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - zondag 7 juni - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Trinitatis
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Wim GoudriaanLiesbeth KeijnemansMarja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos HagersJoke van der Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube!
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 


Orde van Dienst
THEMA: JE BENT DUUR GEKOCHT EN BETAALD
Preek over 1 Korinthe 6: 20
Bevestiging van belijdende lidmaten

Mededelingen en stilte voor persoonlijke voorbereiding
Koraal, aansluitend Gods gelofte en groet
Declamatie en orgelspel: Psalm 8:1,2,3,6 
Gebed
Inleiding Belijdenis van het geloof
Belijdenis van Niels Goudriaan, Reinier Keijnemans en Freerk Wiarda
Inleidend orgelspel op Lied 416
Declamatie en orgelspel over Lied 416
Woorden van welkom
Overhandiging belijdenisplaten en hugenotenkruisjes
Gezamenlijk uitgesproken Geloofsbelijdenis
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing 1: 1 Korinthe 3: 10-16 en 21-32
Declamatie en muziek: Hemelhoog 703
Schriftlezing 2: 1 Korinthe 6:12-20
Declamatie en orgelspel: Psalm 22: 4,11
Verkondiging: Je bent duur gekocht en betaald
Declamatie en orgelspel over Lied 412: 1,2,5
Gebed en voorbeden, aansluitend zegen
 

terug