zondag 7 juni 2020

Kerkomroepdienst (alleen online)

Datum: 
 zondag 7 juni 2020
Tijdstip: 
 10:00

Belijdenisdienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - zondag 7 juni - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Trinitatis
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Wim GoudriaanLiesbeth KeijnemansMarja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos HagersJoke van der Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube!
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 


Orde van Dienst
THEMA: JE BENT DUUR GEKOCHT EN BETAALD
Preek over 1 Korinthe 6: 20
Bevestiging van belijdende lidmaten

Mededelingen en stilte voor persoonlijke voorbereiding
Koraal, aansluitend Gods gelofte en groet
Declamatie en orgelspel: Psalm 8:1,2,3,6 
Gebed
Inleiding Belijdenis van het geloof
Belijdenis van Niels Goudriaan, Reinier Keijnemans en Freerk Wiarda
Inleidend orgelspel op Lied 416
Declamatie en orgelspel over Lied 416
Woorden van welkom
Overhandiging belijdenisplaten en hugenotenkruisjes
Gezamenlijk uitgesproken Geloofsbelijdenis
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing 1: 1 Korinthe 3: 10-16 en 21-32
Declamatie en muziek: Hemelhoog 703
Schriftlezing 2: 1 Korinthe 6:12-20
Declamatie en orgelspel: Psalm 22: 4,11
Verkondiging: Je bent duur gekocht en betaald
Declamatie en orgelspel over Lied 412: 1,2,5
Gebed en voorbeden, aansluitend zegen
 

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen