zondag 14 februari 2021

Gezinsdienst (online)

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Gezinsdienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 14 februari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 6e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Peter Bins, Wim Goudriaan
Diakenen: Ria Kamp, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie: Ethiopië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst gedurende deze 
gezinsdienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VRIENDSCHAP
Gezinsdienst over Marcus 2: 3 en 1 Korinthe 13:12

Aanvangslied: Psalm 25 : 2,3
Na Gods gelofte&groet: Lied 218 : 1,2,4
Gebed, Gebod
Lied: Lied 939 : 1,2
Schriftlezing 1: Marcus 2 : 1 - 12
Muziekgroep: Hemelhoog 626
Schriftlezing 2: 1 Korinthe 13 : 4-7 + 11-13
Muziekgroep: Hemelhoog 406
Jongerenmoment
Kindermoment: Bijbelverhaal
Verwerking bingoblad
Kinderlied: Hemelhoog 705
Preek
Muziekgroep: Hemelhoog 49
Gebeden
Slotlied: Lied 864 : 1

terug