zondag 13 februari 2022

Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 13 februari 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 13 februari 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gezinsdienst
Kerkelijk jaar: 6e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, 
Jan-Kees Vos
Diakenen: René Eshuis, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie voor Nepal
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Kleinsten tijdens preek > De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: PLAN VAN GOD MET JE LEVEN
Overdenking nav Genesis 15:1-6 en Lukas 5:1-11

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 25: 2
Na Gods gelofte&groet: Psalm 25: 6
Gebod
Muziekgroep, luisterlied: U bent aanwezig (Sela)
Gebed
Jongerenmoment, filmpje Denkstof #2
bloeien)
Mentimeter met stellingen
Schriftlezing 1: Genesis 15:1-6 +12-15
Zingen: Hemelhoog 473 Zegenlied
Schriftlezing 2: Lukas 5:1-11
Na Kindermoment: Hemelhoog 429
Preek: Door mislukkingen tot je doel komen
Zingen: Hemelhoog 420
Luisterlied: Oceans (Hill Song)
Gebeden, Omgekeerde collecte
Slotlied: Lied 905: 1,4

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen