zondag 13 februari 2022

Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 13 februari 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 13 februari 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gezinsdienst
Kerkelijk jaar: 6e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, 
Jan-Kees Vos
Diakenen: René Eshuis, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie voor Nepal
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Kleinsten tijdens preek > De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: PLAN VAN GOD MET JE LEVEN
Overdenking nav Genesis 15:1-6 en Lukas 5:1-11

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 25: 2
Na Gods gelofte&groet: Psalm 25: 6
Gebod
Muziekgroep, luisterlied: U bent aanwezig (Sela)
Gebed
Jongerenmoment, filmpje Denkstof #2
bloeien)
Mentimeter met stellingen
Schriftlezing 1: Genesis 15:1-6 +12-15
Zingen: Hemelhoog 473 Zegenlied
Schriftlezing 2: Lukas 5:1-11
Na Kindermoment: Hemelhoog 429
Preek: Door mislukkingen tot je doel komen
Zingen: Hemelhoog 420
Luisterlied: Oceans (Hill Song)
Gebeden, Omgekeerde collecte
Slotlied: Lied 905: 1,4

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen