zondag 14 november 2021

Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 14 november 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 14 november 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gezinsdienst
Kerkelijk jaar: 23e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Dorcas
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Kleinsten tijdens preek > De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HET VREDERIJK VAN GOD
Overdenking over Openbaring 21:11 en 21:22 -22:5
Aanvangslied: Psalm 48: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 48: 4
Gebod
Zingen: Hemelhoog 33
Gebed
Zingen: Hemelhoog 27
Schriftlezing: Openbaring 21: 9-11 en 21:22 - 22:5
Zingen: Hemelhoog 121
Kindermoment, Jongerenmoment
Zingen            Hemelhoog 728
Preek
Zingen: Lied 737
Luisterlied: Een toekomst vol van hoop (Sela)
Afkondiging overlijden
Zingen: Psalm 119: 40
Gebeden
Slotlied: Lied 750: 1,5,7

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 26 jun 2024 om 12:45

Open Kerk

vr 28 jun 2024 om 14:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen