zondag 4 april 2021

Ochtenddienst Pasen

Datum: 
 zondag 4 april 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 4 april 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Peter Bins, Jaap van der 
Giessen
Diakenen: Ria Kamp, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Wim Wiarda, trompet
Muziekgroep Oude Kerk

Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie: Zuid Afrika
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: WEES NIET BANG
Preek over Mattheus 28: 5

Voorspel orgel en trompet, Mededelingen, Stil gebed
Aanvangslied: Lied 624
Gods gelofte en groet
Lied: Lied 623: 1,2,3,7
Lofprijzing
Muziekgroep: Hemelhoog 177
Gebed
Kindermoment
Muziekgroep: Hemelhoog 207
Schriftlezing: Mattheus 28: 1-10 + 16-20
Lied: Lied 619
Jongerenmoment
Muziekgroep: Hemelhoog 204
Na preek: Orgel en trompet
Muziekgroep: Hemelhoog 649
Afkondiging overlijden
Slotlied: Lied 634

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen