zondag 8 november 2020

Gezinsdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 8 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 22e zondag na Trinitatis
Gezinsdienst
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins
Liesbeth Keijnemans

Diakenen: Joke van der Kruk
Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Muziekgroep Oude Kerk
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Dorcas
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: JOP Jeugdwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Allerkleinsten kunnen 
tijdens de preek naar de 
consistorie. 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
HET GOEDE LEVEN: HOE WORD IK GELUKKIG
Bemoediging in crisistijd

Aansteken paaskaars, Stilgebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 136 : 1,2,3,4,12,13
Gods gelofte & groet
Zang: Psalm 139 : 1,2
Inleiding thema, Gebed
Zang: Hemelhoog 422
Geloofsbelijdenis voor de kinderen
Zang: Hemelhoog 338
Schriftlezing 1: Deuteronomium 30 : 19-20
Zang: Hemelhoog 430
Schriftlezing 2: Micha 6 : 8
Zang: Hemelhoog 115
Schriftlezing 3: Mattheus 19: 16-21
Kindermoment
Padlet/QR-resultaat/filmpje (Christiaan)
Zang: Luisterlied muziekgroep
Bemoediging/preek
Zang: Hemelhoog 88
Gebeden
Slotlied: Lied 912
Zegen
 ​​​​​​​

terug