zondag 8 november 2020

Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 8 november 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 8 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 22e zondag na Trinitatis
Gezinsdienst
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins
Liesbeth Keijnemans

Diakenen: Joke van der Kruk
Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Muziekgroep Oude Kerk
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Dorcas
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: JOP Jeugdwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Allerkleinsten kunnen 
tijdens de preek naar de 
consistorie. 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
HET GOEDE LEVEN: HOE WORD IK GELUKKIG
Bemoediging in crisistijd

Aansteken paaskaars, Stilgebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 136 : 1,2,3,4,12,13
Gods gelofte & groet
Zang: Psalm 139 : 1,2
Inleiding thema, Gebed
Zang: Hemelhoog 422
Geloofsbelijdenis voor de kinderen
Zang: Hemelhoog 338
Schriftlezing 1: Deuteronomium 30 : 19-20
Zang: Hemelhoog 430
Schriftlezing 2: Micha 6 : 8
Zang: Hemelhoog 115
Schriftlezing 3: Mattheus 19: 16-21
Kindermoment
Padlet/QR-resultaat/filmpje (Christiaan)
Zang: Luisterlied muziekgroep
Bemoediging/preek
Zang: Hemelhoog 88
Gebeden
Slotlied: Lied 912
Zegen
 ​​​​​​​

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen